10 Erkes Trädgård

"Rum på rum, blomsterprakt och en 4000-årig grav"

En trädgård på 3000 kvm som innehåller ett flertal olika trädgårdsrum med vitt skilda karaktärer. Trädgården har vi (Mona och Anders – landskapsarkitekter till yrkes) sakta men säkert anlagt under våra 26 år här. Växtlighet, storlek och avgränsningar skiftar beroende på tema och sol-skugga förhållanden. Rummen kan namnges som; Kretaträdgården, pergolagången, dammrummet, buxbomsparterren, woodlandet, ängen och sommarblomsodlingen. En vindlande hög bokhäck skapar en tydlig gräns mellan den lugna, öppna delen och den soliga växtintensiva.  Unikt för trädgården är att den gränsar till en mäktig gånggrift– Erkes dös, en grav från stenåldern, från vilken man kan få fantastiska vyer över trädgården, landskapet och havet. Nytt för i år är sommarblomsplanteringen med mängder av sommarblommor i rader, som plockas och säljs som buketter.

Ett litet sortiment av perenner är också till salu. På plats kommer även att finns en fotoutställning med bilder från trädgården av fotograf Lena Koller.

Hitta trädgård

Adress

Tånevägen 106; Västra Torp (Klagstorp)

Vägbeskrivning

Från Trelleborg: Kör kustvägen, väg 9. Sväng av norrut när du kommer till Böste-mot S.Åby. När du kommer till Västra Torp – sväng till höger på Tånevägen. Vi bor på höger sida efter ca 1,5 km. Vitt lågt hus med ett tillbyggt svart trähus. Skylt markerar.

Begränsad parkering. Ställ bilen på gräset längs vår häck, eller längre bort på Tånevägen längs åkern.

Copyright © 2020 Öppen Trädgård Söderslätt. Design av Jesper Jönsson.