14 Lorimers

"En ganska engelsk "Cottage Garden""

Där slätten reser sig mot kullandskapet ligger byn Grönby och där bor vi mitt i byn med kyrkan som närmaste granne. Att stänga ute vindarna och samtidigt kunna se det vackert böljande
odlingslandskapet utanför är vad vi alltid kämpar med. Vi har lärt oss, att aldrig, aldrig såga och ansa en vindstilla dag, för de noga räknade dagarna glömmer vi lätt normalläget här: blåsigt, mera blåsigt eller mycket blåsigt. Med hjälp av många häckar, många rum, många sittplatser, ett större växthus och ett litet trädgårdshus kan vi nu njuta av trädgården
När vi flyttade hit 2007 användes hälften av tomten som betesmark och just i den välgödslade hästhagen har vi försökt skapa något ängsliknande. På ett litet område sådde vi in ängsskallra, en
växt som parasiterar på gräs. Vi har kommit en bit på väg men jorden här är alldeles för bördig för äng. Ödmjukhet krävs, när man vill låta naturen styra men det är mycket spännande. Ett år hade plötsligt massor av haverrot flyttat in. Förra året var svartkämparnas år.
Vi låter det gamla bostadshuset styra utseendet av prydnadsträdgården och där samsas rosor och perenner med fruktträd och prydnadsträd. Lite här och där har vi små formklippta hagtornsträd på tillväxt och så gott som överallt hos oss växer vallmon.
Varmt välkommen att besöka oss!
Vår trädgård är stor. Det är lätt att hålla säkert avstånd
Bodil och Robert

Webbplats

@lorimersgarden

Hitta trädgård

Adress

Grönby

Vägbeskrivning

Från väg 101, sväng in i Grönby, efter kyrkan kör mot ”Församlingshem” till vägens slut

Från E65 sväng mot ”Församlingshem” precis före kyrkan

Karta

Copyright © 2021 Öppen Trädgård Söderslätt. Design av Jesper Jönsson.